DNSE Detail Stock SBG
SBG

Cơ khí công nghệ cao Siba

HOSE: CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

22/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

22/02/2024

Tổng quan

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba hoạt động trong lĩnh vực:

Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Cơ khí công nghệ cao Siba

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Phú

Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Đức

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba hoạt động trong lĩnh vực:

Lịch sử phát triển:

Thành viên Hội đồng quản trị

2.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của SBG mới (nhiệm kỳ trung bình 2.8 năm)


Ban giám đốc

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của SBG mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)