Tin tức & sự kiện

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SBL - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 23,97% so với cùng kỳ, lãi 1,25 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SBL - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 3,65 tỷ đồng

14/08/2023

SBL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

27/07/2023

SBL: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

21/07/2023

SBL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SBL - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,65 tỷ đồng, giảm 42,01% so với cùng kỳ.

13/07/2023

Nắng nóng nhưng sản lượng tiêu thụ bia lại giảm, hai doanh nghiệp bia địa phương cùng báo lãi "đi lùi" trong quý 2

13/07/2023

SBL: Báo cáo tài chính quý 2/2023

29/06/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBL của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty (Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 20/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân.đợt cuối năm 2022

29/06/2023

SBL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/06/2023

SBL: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022

15/06/2023

SBL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022

21/04/2023

BCTC 1/2023 SBL - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,91 tỷ đồng tăng 381,41% so với cùng kỳ.

13/04/2023

SBL: Báo cáo tài chính quý 1/2023

06/04/2023

SBL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/04/2023

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBL của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, địa chỉ: Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/04/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

30/03/2023

SBL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/03/2023

SBL: Báo cáo thường niên 2022

23/03/2023

SBL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023

SBL: Thay đổi nhân sự