SBL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

SBL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBL của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty (Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8. TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 20/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân.đợt cuối năm 2022

HNX