BCTC 1/2024 SBL - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,61 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 28,07 tỷ đồng, giảm 9,13%.
  • Giá vốn tăng 4,91%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 80,06%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng đều giảm so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 0,61 tỷ đồng, giảm 131,69%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 17-04-2024, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 7.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây