Tin tức & sự kiện

27/09/2022

SBM chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%

CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (UPCoM: SBM) thông báo chốt quyền trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 03/10/2022.

27/09/2022

SBM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

21/09/2022

SBM: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

21/09/2022

SBM: Thay đổi nhân sự

21/09/2022

SBM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

14/09/2022

SBM: Bùi Tuyết Vân - Kế toán trưởng - đăng ký mua 150,000 CP

27/08/2022

SBM: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

12/08/2022

SBM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

SBM: Lãnh đạo và người nhà bán mạnh 1.4 triệu cp

Tại CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (UPCoM: SBM), ông Vũ Minh Tú - Thành viên HĐTQ kiêm Giám đốc - cùng chị và vợ vừa mạnh tay thoái vốn vào ngày 13/07.

19/07/2022

SBM: Vũ Thị Lan Anh - người có liên quan đến Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật; Ủy viên HĐQT - đã bán 547,429 CP

19/07/2022

SBM: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - người có liên quan đến Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật; Ủy viên HĐQT - đã bán 349,998 CP

18/07/2022

SBM: Vũ Minh Tú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã bán 467,572 CP

18/07/2022

SBM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Thiều Kim Quỳnh

15/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBM của CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được ủy quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh, số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/07/2022. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2022

SBM: Vũ Minh Tú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 467,572 CP

12/07/2022

SBM: Vũ Thị Lan Anh - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 547,429 CP

12/07/2022

SBM: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 349,998 CP

11/07/2022

SBM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/07/2022

SBM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/07/2022

SBM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền