Tin tức & sự kiện

01/02/2023

SBM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 SBM - Doanh thu tăng 50,28% công ty bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022.

16/01/2023

SBM: Báo cáo tài chính quý 4/2022

28/11/2022

SBM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/11/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBM của CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được ủy quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh, số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/12/2022. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/11/2022

SBM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/11/2022

Giao dịch bổ sung - 4,094,971 CP

11/11/2022

SBM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

11/11/2022

SBM: Ngày 18/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

11/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 4,094,971 CP

09/11/2022

SBM: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 4,094,971 cổ phiếu

03/11/2022

SBM: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 02

19/10/2022

SBM: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

18/10/2022

SBM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/10/2022

SBM: Bà Bùi Tuyết Vân - Kế toán trưởng đã mua 106,725 cổ phiếu SBM từ ngày 19/9/2022 đến 20/9/2022

10/10/2022

SBM: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

10/10/2022

SBM: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

27/09/2022

SBM chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%

CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (UPCoM: SBM) thông báo chốt quyền trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 03/10/2022.

27/09/2022

SBM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

21/09/2022

SBM: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021