DNSE Detail Stock SCC
SCC

Hung Long Trading Investment JSC

UPCOM: CTCP Thương mại Đầu tư SHB

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

03/02/2023

CẬP NHẬT

03/02/2023

Tổng quan

CTCP Thương mại Đầu tư SHB hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và tiêu thụ xi măng Pooclăng
- Khai thác và tận thu khoáng sản, mua bán vật liệu xây dựng
- Vận tải hàng hóa đường bộ
- Sản xuất và tiêu thụ vỏ bao xi măng...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Hung Long Trading Investment JSC

Giá hiện tại

-218

0

0

-

0.54

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

04/08/2022

SCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

SCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

SCC: Công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

01/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCC của CTCP Thương mại Đầu tư SHB như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 21/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư SHB, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

26/05/2022

SCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

SCC: Báo cáo thường niên 2021

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Trần Anh Anh

CTCP Thương mại Đầu tư SHB hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và tiêu thụ xi măng Pooclăng
- Khai thác và tận thu khoáng sản, mua bán vật liệu xây dựng
- Vận tải hàng hóa đường bộ
- Sản xuất và tiêu thụ vỏ bao xi măng...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Nhà máy xi măng Sông Đà, được xây dựng xong vào tháng 10/1994
- Ngày 01/11/2002, Nhà máy Xi măng Sông Đà (là đơn vị thành viên của Công ty Sông Đà 12 thuộc Tổng công ty Sông Đà) được chuyển thành CTCP Xi măng Sông Đà với vốn điều lệ khi thành lập là 17 tỷ đồng
- Ngày 23/05/2013: Hủy niên yết cổ phiếu trên HNX
- Ngày 06/08/2014: Giao dịch trở lại UPCoM
- Ngày 01/11/2016: Đổi tên thành CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.
- Ngày 10/12/2020 đổi tên từ CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long Tỉnh Hòa Bình thành CTCP Thương mại Đầu tư SHB

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của SCC mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của SCC mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 60.35% công ty.