DNSE Detail Stock SCC
SCC

Thương mại Đầu tư SHB

UPCOM: CTCP Thương mại Đầu tư SHB

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/03/2024

Tổng quan

CTCP Thương mại Đầu tư SHB hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và tiêu thụ xi măng Pooclăng
- Khai thác và tận thu khoáng sản, mua bán vật liệu xây dựng
- Vận tải hàng hóa đường bộ
- Sản xuất và tiêu thụ vỏ bao xi măng...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Thương mại Đầu tư SHB

Giá hiện tại

-507

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

01/08/2023

SCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

09/05/2023

SCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/04/2023

SCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCC của CTCP Thương mại Đầu tư SHB như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư SHB, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
          - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/05/2023

24/03/2023

SCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/03/2023

SCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Hà

Tổng giám đốc

Trần Anh Anh

CTCP Thương mại Đầu tư SHB hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và tiêu thụ xi măng Pooclăng
- Khai thác và tận thu khoáng sản, mua bán vật liệu xây dựng
- Vận tải hàng hóa đường bộ
- Sản xuất và tiêu thụ vỏ bao xi măng...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Nhà máy xi măng Sông Đà, được xây dựng xong vào tháng 10/1994
- Ngày 01/11/2002, Nhà máy Xi măng Sông Đà (là đơn vị thành viên của Công ty Sông Đà 12 thuộc Tổng công ty Sông Đà) được chuyển thành CTCP Xi măng Sông Đà với vốn điều lệ khi thành lập là 17 tỷ đồng
- Ngày 23/05/2013: Hủy niên yết cổ phiếu trên HNX
- Ngày 06/08/2014: Giao dịch trở lại UPCoM
- Ngày 01/11/2016: Đổi tên thành CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.
- Ngày 10/12/2020 đổi tên từ CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long Tỉnh Hòa Bình thành CTCP Thương mại Đầu tư SHB

Thành viên Hội đồng quản trị

8.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của SCC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 8.0 năm)


Ban giám đốc

5.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SCC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 60.35% công ty.