DNSE Detail Stock SCL

UPCOM: CTCP Sông Đà Cao Cường

Sản xuất gạch

logo

SCL

Tin tức

Xanh hóa tạo lợi thế cạnh tranh và bền vững cho doanh nghiệp

SCL

+1.08%

03/06/2024

Xanh hóa tạo lợi thế cạnh tranh và bền vững cho doanh nghiệp

Chuyển đổi xanh trong công nghiệp đòi hỏi nguồn lực lớn về tài chính, công nghệ

SCL

0.00%

25/05/2024

Chuyển đổi xanh trong công nghiệp đòi hỏi nguồn lực lớn về tài chính, công nghệ

Sông Đà Cao Cường dọn đường đón cổ đông ngoại?

SCL

+1.26%

04/05/2024

Sông Đà Cao Cường dọn đường đón cổ đông ngoại?

ĐHĐCĐ Sông Đà Cao Cường (SCL): Phát hành 5 triệu cổ phiếu tăng vốn, chuyển niêm yết sang HOSE

SCL

+1.38%

22/04/2024

ĐHĐCĐ Sông Đà Cao Cường (SCL): Phát hành 5 triệu cổ phiếu tăng vốn, chuyển niêm yết sang HOSE

Cổ phiếu lên đỉnh, một doanh nghiệp hào phóng “bao” ăn nghỉ tại khách sạn cho cổ đông đi họp Đại hội, kế hoạch kinh doanh gây bất ngờ

SCL

+1.59%

08/04/2024

Cổ phiếu lên đỉnh, một doanh nghiệp hào phóng “bao” ăn nghỉ tại khách sạn cho cổ đông đi họp Đại hội, kế hoạch kinh doanh gây bất ngờ

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

SCL

-0.53%

04/03/2024

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:8

SCL

0.00%

14/12/2023

Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản năm 2023

SCL

-0.29%

13/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

SCL

-0.29%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

SCL

-0.29%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

SCL

-0.29%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

SCL

-0.29%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 1000 đồng/CP

SCL

-0.29%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

SCL

-0.29%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2021

SCL

-0.29%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

SCL

-0.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

SCL

-0.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

SCL

-0.27%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

SCL

-0.27%

09/11/2023

SCL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

SCL

+1.09%

15/09/2023