Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 SCL - Lợi nhuận giảm 22,62% trong năm 2022.

19/01/2023

SCL: Báo cáo tài chính quý 4/2022

09/01/2023

SCL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

SCL: Quyết định về việc ngừng thực hiện hợp đồng kiểm toán

11/11/2022

Giao dịch bổ sung - 681,805 CP

03/11/2022

SCL: Ngày 11/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

01/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,500,000 CP

27/10/2022

SCL: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1,500,000 cổ phiếu

20/10/2022

SCL: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/10/2022

SCL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/10/2022

SCL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/09/2022

Giao dịch bổ sung - 1,388,915 CP

26/09/2022

SCL: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng (Bản sửa đổi)

23/09/2022

SCL: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

22/09/2022

SCL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

22/09/2022

SCL: Ngày 28/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

21/09/2022

SCL: Ông Vũ Văn Chiến - Tổng Giám đốc đã mua 60.000 cổ phiếu vào ngày 15/9/2022

21/09/2022

SCL: Ông Trần Văn Hoan - Kế toán trưởng đã mua 25.000 cổ phiếu vào ngày 15/9/2022

21/09/2022

SCL: Bà Bùi Thị Vẻ - Thành viên BKS đã mua 1.000 cổ phiếu vào ngày 14/9/2022

21/09/2022

SCL: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Thành viên BKS đã mua 2.000 cổ phiếu vào ngày 14/9/2022