Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SCL - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, đạt 14,17 tỷ đồng.

14/12/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:8

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:8

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SCL - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,3 lần so với cùng kỳ, đạt 12,28 tỷ đồng.

15/09/2023

SCL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2023

SCL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2023

SCL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/07/2023

SCL: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SCL - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 14,74 tỷ đồng.

21/07/2023

BCTC 1/2023 SCL - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 3,87 tỷ đồng tăng 42,02% so với cùng kỳ.

11/07/2023

SCL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

07/07/2023

SCL: Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT - đã bán 400,000 CP

03/07/2023

SCL: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2023 và năm 2023

10/06/2023

Giao dịch bổ sung - 818,195 CP

07/06/2023

SCL: Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 400,000 CP

29/04/2023

Giao dịch bổ sung - 500,000 CP

28/04/2023

SCL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

SCL: Báo cáo tài chính quý 1/2023

04/04/2023

BCTC 2022 SCL - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 16 tỷ đồng.

03/04/2023

SCL: Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

29/03/2023

SCL: Báo cáo thường niên 2022