DNSE Detail Stock SFG

HOSE: CTCP Phân Bón Miền Nam

Sản xuất phân bón

logo

SFG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

654 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

27.05 tỷ

Doanh thu

1,592 tỷ

2.79%

564.69

0

0.38

-65.96%

4.14%

2.41%

7.59%

75.73%

-

6.08%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam

65.05%

Vũ Huy Phương

4.54%

Khác

30.41%

Tin tức & Sự kiện