Tin tức & sự kiện

03/02/2023

SFI: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

02/02/2023

BCTC 4/2022 SFI - Lợi nhuận tăng 24,81% trong năm 2022.

01/02/2023

SFI: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2023

24/01/2023

Loạt doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt sau Tết

Cuối tháng 1, đầu tháng 2, nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Mã PMJ) : Ngày 31/1/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (Mã VFG) : Ngày 8/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Tỷ lệ thực hiện 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

19/01/2023

SFI: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

19/01/2023

SFI: Giải trình BCTC HN và riêng quý 4/2022 tăng so với cùng kỳ năm trước

18/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,051,715 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) được thay đổi niêm yết như sau:

17/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/1

Tin doanh nghiệp IJC -  CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật  - Thông báo ngày 06/2/2023 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới). HJS -  CTCP Thủy điện Nậm Mu  - CTCP Dây điện và Phích cắm Trần Phú, cổ đông đã mua vào hơn 1,43 triệu cổ phiếu HJS trong ngày 11/1. Qua đó, giảm sở hữu tại DIG xuống còn hơn 66,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,92%.

17/01/2023

SFI: Quyết định thay đổi niêm yết

16/01/2023

SFI tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 tỷ lệ 20%

CTCP Đại lý Vận tải SAFI (SAFI, HOSE: SFI) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Ngày giao dịch không hưởng quyền 08/02/2023.

16/01/2023

SFI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

16/01/2023

SFI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

13/01/2023

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

11/01/2023

SFI: Điều lệ tổ chức và hoạt động

30/12/2022

SFI: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP

15/12/2022

SFI: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

15/12/2022

SFI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

07/12/2022

SFI: Thông báo giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung ĐKDN

24/11/2022

SFI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền

18/11/2022

SFI: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty