Tin tức & sự kiện

23/09/2022

SFI chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2022, tỷ lệ 20%

CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/10/2022.

22/09/2022

SFI: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

20/09/2022

Giao dịch bổ sung - 7,011,262 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI ) như sau:


19/09/2022

SFI: Thông báo về ngày ĐKCC để nhận cổ tức đợt 1 năm 2022

19/09/2022

SFI: Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022

19/09/2022

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2022

15/09/2022

SFI: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 37

15/09/2022

SFI: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

15/09/2022

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền

15/09/2022

SFI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nguời nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền

09/09/2022

SFI: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

09/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,011,262 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) được thay đổi niêm yết như sau:

08/09/2022

SFI: Quyết định thay đổi niêm yết

06/09/2022

Khai sai thuế, SFI bị phạt và truy thu hơn 1 tỷ đồng

Cục Thuế TPHCM vừa có quyết định xử phạt hành chính về thuế đối với CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI).

05/09/2022

SFI: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.HCM

29/08/2022

SFI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

22/08/2022

SFI: Thư mời, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

22/08/2022

SFI: Thông báo thư mời, chương trình họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

18/08/2022

SFI: Đính chính báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

15/08/2022

SFI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành