Tin tức & sự kiện

28/10/2022

SHE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

SHE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/10/2022

Giao dịch bổ sung - 1,597,563 CP

07/10/2022

SHE: Ngày 12/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1,597,563 cổ phiếu niêm yết bổ sung

06/10/2022

SHE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,597,563 CP

26/09/2022

SHE: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1,597,563 cổ phiếu

21/09/2022

SHE: VSD thông báo ngày điều chỉnh room

05/09/2022

SHE: Nghị Quyết HĐQT về việc vay vốn NH BIDV CN Thanh Xuân

05/09/2022

SHE: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn NH BIDV - CN Thanh Xuân

05/09/2022

SHE: CBTT đính chính nghị quyết HĐQT báo cáo phát hành tăng vốn và sửa đổi điều lệ

26/08/2022

SHE: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

26/08/2022

SHE: Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết

26/08/2022

SHE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

SHE: Báo cáo kết quả phát hành cố phiếu trả cổ tức

24/08/2022

SHE: Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

SHE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHE của CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:02 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 108 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: 108x2:10=21,6 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 21 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà (địa chỉ: Số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

04/08/2022

SHE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

02/08/2022

SHE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022