Tin tức & sự kiện

12/02/2024

Những con đường "xanh"

22/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SHE - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 24,36% so với cùng kỳ, lãi 8,65 tỷ đồng.

07/12/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/12

07/12/2023

Doanh nghiệp niêm yết gian nan đường về đích 2023

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SHE - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,09 tỷ đồng, giảm 35,33% so với cùng kỳ.

09/10/2023

SHE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/10/2023

SHE: Thay đổi nhân sự

28/09/2023

SHE: Đính chính Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

26/09/2023

Gian nan thử sức

28/08/2023

SHE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/08/2023

SHE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2023

SHE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023