Tin tức & sự kiện

21/09/2022

SHE: VSD thông báo ngày điều chỉnh room

05/09/2022

SHE: Nghị Quyết HĐQT về việc vay vốn NH BIDV CN Thanh Xuân

05/09/2022

SHE: CBTT đính chính nghị quyết HĐQT báo cáo phát hành tăng vốn và sửa đổi điều lệ

26/08/2022

SHE: Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết

26/08/2022

SHE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

SHE: Báo cáo kết quả phát hành cố phiếu trả cổ tức

24/08/2022

SHE: Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

SHE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHE của CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:02 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 108 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: 108x2:10=21,6 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 21 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà (địa chỉ: Số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

04/08/2022

SHE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

02/08/2022

SHE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

SHE: Quyết định quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

29/07/2022

SHE: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

29/07/2022

SHE: Công văn của UBCK chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

29/07/2022

SHE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

25/07/2022

SHE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/06/2022

SHE: CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

24/06/2022

SHE: Công bố thông tin thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

08/06/2022

SHE: Nghị quyết Hội đồng quản trị