Tin tức & sự kiện

17/01/2023

SIG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/07/2022

SIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

SIG: Bà Phan Thị Thanh Nga được bổ nhiệm là người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty thay Ông Nguyễn Viết Chất

23/05/2022

SIG: Quyết định của HĐQT về bầu các chức danh HĐQT và Ban Kiểm Soát

19/05/2022

SIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

SIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/04/2022

SIG: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIG của CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến Ngày 16/05/2022. Ngày chính thức Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tầng 2 – tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 – Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

04/04/2022

SIG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

04/04/2022

SIG: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

SIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

SIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/03/2022

SIG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

SIG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/11/2021

SIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/10/2021

SIG: Thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

04/10/2021

SIG: Điều lệ Công ty

04/10/2021

SIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

22/09/2021

SIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/07/2021

SIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021