Tin tức & sự kiện

24/07/2023

SIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

08/05/2023

SIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 SIG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 8 tỷ đồng.

13/04/2023

SIG: Giải trình báo cáo tài chính bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên

12/04/2023

SIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2023

SIG: Báo cáo thường niên 2022

07/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIG của CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tầng 2 – tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 – Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 04/05/2023. Ngày chính thức Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

05/04/2023

SIG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/04/2023

SIG: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

03/04/2023

SIG: Báo cáo tài chính năm 2022

23/03/2023

SIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2023

SIG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

17/01/2023

SIG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/07/2022

SIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

SIG: Bà Phan Thị Thanh Nga được bổ nhiệm là người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty thay Ông Nguyễn Viết Chất

23/05/2022

SIG: Quyết định của HĐQT về bầu các chức danh HĐQT và Ban Kiểm Soát

19/05/2022

SIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

SIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/04/2022

SIG: Báo cáo thường niên 2021