DNSE Detail Stock SKG

HOSE: CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

Vận tải hành khách đường thủy

logo

SKG

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

798 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

48.65 tỷ

Doanh thu

394 tỷ

100.00%

731.59

0

1.14

35.17%

5.47%

5.35%

25.41%

0%

70%

3.38%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Puan Kwong Siing

12.22%

Ting Chek Hua

11.51%

Hà Nguyệt Nhi

6.78%

Huỳnh Thị Phương Tú

4.81%

Khác

64.68%

Tin tức & Sự kiện