DNSE Detail Stock SMB

HOSE: CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung

Sản xuất bia

logo

SMB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,128 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

163 tỷ

Doanh thu

1,393 tỷ

2.93%

5,453.02

0

0.17

-43.44%

26.81%

17.99%

26.00%

13.10%

45%

9.46%

35.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn

32.22%

CTCP Thương mại Địa Ốc Việt

12.55%

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Phú Yên

5.37%

Capital Shine Limited

5.32%

Khác

44.54%

Tin tức & Sự kiện