Tin tức & sự kiện

19/09/2022

SNZ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/09/2022

Sonadezi sắp chi hơn 376 tỷ đồng trả cổ tức 

Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (sở hữu 1 cp được nhận 1,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/10.

12/09/2022

SNZ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

29/08/2022

SNZ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

SNZ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

09/08/2022

SNZ: Điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

29/07/2022

SNZ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

SNZ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

Hoạt động KCN hồi phục, Sonadezi báo lãi ròng quý 2 tăng 36%

Khi những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tạm lắng, nhiều doanh nghiệp đã quay trở lại các khu công nghiệp (KCN) để tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh thuận lợi trên, Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) đã có những kết quả khả quan trong quý 2/2022.

31/05/2022

SNZ: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

21/05/2022

SNZ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/05/2022

SNZ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2022

SNZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/04/2022

SNZ: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

SNZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

SNZ: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SNZ của Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Tổng Công ty Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
+ Việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
Nội dung họp sẽ được cụ thể trong Thông báo mời họp.

26/03/2022

SNZ: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)