DNSE Detail Stock SP2
SP2

Th.điện Sứ Pán 2

UPCOM: CTCP Thủy điện Sử Pán 2

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

29/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

29/02/2024

Tổng quan

CTCP Thủy điện Sử Pán 2 hoạt động trong lĩnh vực:

- XD nhà máy thủy điện, kinh doanh điện thương phẩm
- Đầu tư xây lắp các công trình thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm
- Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản
- Quản lý dự án công trình XD dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật đô thị...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Th.điện Sứ Pán 2

Giá hiện tại

1,338

0

0

-

0.25

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Đức Thành

Tổng giám đốc

Nguyễn Quang Luân

Website

CTCP Thủy điện Sử Pán 2 hoạt động trong lĩnh vực:

- XD nhà máy thủy điện, kinh doanh điện thương phẩm
- Đầu tư xây lắp các công trình thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm
- Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản
- Quản lý dự án công trình XD dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật đô thị...

Lịch sử phát triển:

- Thành lập theo QĐ số 397 TCT/HĐQT ngày 23/12/2005 của Tổng Công ty Sông Đà. Công ty được Sở kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 lần đầu ngày 09/03/2006 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng
- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2007, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua phương án đổi tên CTCP Thủy điện Sử Pán 2 thành CTCP Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên. Ngày 16/5/2007, TCT Sông Đà có QĐ số 165 TCT/HĐQT chấp thuận đổi tên Công ty thành CTCP Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên. Công ty là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà, cổ đông của công ty là TCT Sông Đà, các đơn vị thành viên của TCT.
- Ngày 07/06/2009, Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 được UBCK Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng
- Năm 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên, đại hội đồng cổ đông đã thống nhất đổi tên Công ty thành CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (tên cũ ban đầu thành lập)
- Ngày 30/09/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 7,000đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của SP2 mới (nhiệm kỳ trung bình 2.6 năm)


Ban giám đốc

3.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SP2 có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.3 năm)

Cổ đông lớn