Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 SP2 - Công ty tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong năm 2022.

16/01/2023

SP2: Báo cáo tài chính quý 4/2022

06/01/2023

SP2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/12/2022

SP2: Thay đổi nhân sự

29/12/2022

SP2: Ngày 10/11/2025, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

23/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,500,000 CP

21/12/2022

SP2: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 5,500,000 cổ phiếu

01/12/2022

SP2: Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 207,460,000,000 đồng

24/11/2022

SP2: CTCP Đầu tư An Xuân - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 606,089 CP

23/11/2022

SP2: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đào Thị Thanh Thùy

21/11/2022

SP2: Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Việt Nam đã mua 3.388.550 CP và trở thành cổ đông lớn từ ngày 17/11/2022

21/11/2022

SP2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/11/2022

SP2: CTCP Đầu tư An Xuân - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,500,000 CP

11/11/2022

Thành viên HĐQT mua thành công 2.11 triệu cp SP2 

Ông Mai Đình Nhật - Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UPCoM: SP2) đã mua thành công hơn 2.11 triệu cp SP2, tương đương 10.24% vốn, trong ngày 07/11/2022.

10/11/2022

SP2: Ông Mai Đình Nhật - Ủy viên HĐQT đã mua 2,111,450 CP vào ngày 07/11/2022

09/11/2022

SP2: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

09/11/2022

SP2: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

17/10/2022

SP2: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

17/10/2022

SP2: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/10/2022

SP2: Ông Mai Đình Nhật - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 2.111.450 CP từ ngày 19/10/2022 đến ngày 16/11/2022