Tin tức & sự kiện

18/11/2022

SPH: Quyết định về việc ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

04/08/2022

SPH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/08/2022

SPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

SPH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/07/2022

SPH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty

23/06/2022

SPH: Bổ nhiệm Ông Phạm Gia Huy giữ chức vụ phụ trách kế toán kiêm trưởng phòng kinh tế tài chính thay cho Bà Trần Thị Hiền từ 22/06/2022

20/04/2022

SPH: Bổ nhiệm Ông Mai Xuân Phong làm Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Phú Cường giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT - Bà Vũ Thị Hồng Gấm bổ nhiệm giữ chức Trưởng BKS

20/04/2022

SPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

SPH: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

29/03/2022

SPH: Báo cáo thường niên 2021

26/03/2022

SPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

SPH: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPH của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 18/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông đến từng cổ đông.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông đến từng cổ đông.

10/03/2022

SPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/02/2022

SPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/01/2022

SPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/10/2021

SPH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

22/09/2021

SPH: Thay đổi nhân sự

25/08/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPH của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội – địa chỉ: 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/09/2021 và xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

11/08/2021

SPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt