Tin tức & sự kiện

05/12/2023

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội bị phạt và truy thu thuế hơn 1,4 tỷ đồng

10/10/2023

SPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/10/2023

SPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/09/2023

SPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/09/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPH của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09 – 10/2023 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến từng cổ đông)
          - Nội dung xin ý kiến: Về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, địa chỉ: số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

08/09/2023

SPH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/08/2023

SPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/08/2023

SPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2023

SPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/06/2023

SPH: Thay đổi nhân sự

26/04/2023

SPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 SPH - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 5 tỷ đồng.

10/04/2023

SEA đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 giảm 26%, dự kiến đầu tư 41 tỷ cho bất động sản

Ban lãnh đạo Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (UPCoM: SEA) đánh giá 2023 là năm khó khăn với Công ty, điều này được thể hiện phần nào qua kế hoạch kinh doanh cũng như những dự báo trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023.

31/03/2023

SPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2023

SPH: Báo cáo thường niên 2022

20/03/2023

SPH: Báo cáo tài chính năm 2022

02/03/2023

SPH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/02/2023

SPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/01/2023

SPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/11/2022

SPH: Quyết định về việc ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội