DNSE Detail Stock SPI

HNX: CTCP Spiral Galaxy

Khai thác khoáng sản phi kim

logo

SPI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

42.04 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-42.46 tỷ

Doanh thu

2.58 tỷ

0.02%

-2,525.15

0

0.61

0%

-32.06%

-16.42%

-364.41%

0%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Cảnh Dương

7.4%

Phạm Thị Hồng

5.27%

Nguyễn Đức Minh

4.97%

Hoàng Minh Chính

4.87%

Khác

77.49%

Tin tức & Sự kiện