Tin tức & sự kiện

19/01/2023

SPI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

25/10/2022

SPI: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/10/2022

SPI: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

13/09/2022

SPI: Nguyễn Đức Minh không còn là cổ đông lớn

25/08/2022

SPI: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

24/08/2022

SPI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

24/08/2022

SPI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

SPI: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

SPI: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

SPI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Minh

20/07/2022

SPI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

SPI: Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán

05/07/2022

SPI: Thay đổi Website công ty

01/07/2022

SPI: Ông Nguyễn Chí Tân được bổ nhiệm vị trí người phụ trách quản trị Công ty

01/07/2022

SPI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

SPI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPI của CTCP SPIRAL GALAXY như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

19/05/2022

SPI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022