Tin tức & sự kiện

28/02/2023

SPP: Ngày 27/03/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn

21/10/2022

SPP: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2022

SPP: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/05/2022

SPP: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

15/02/2022

SPP: Đỗ Thanh Sửu không còn là cổ đông lớn

17/12/2021

SPP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thanh Sửu

11/11/2021

SPP: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

26/07/2021

SPP: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/05/2021

SPP: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

11/12/2020

2020: Doanh nghiệp hủy niêm yết vì đâu?

Năm 2020, có 23 doanh nghiệp hủy niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX, cùng 22 doanh nghiệp ngưng giao dịch trên sàn UPCoM.

12/10/2020

SPP: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020

13/08/2020

SPP: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

15/07/2020

SPP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thanh Sửu

23/06/2020

Chủ nợ của những doanh nghiệp lỗ khủng

Hơn ai hết, chủ nợ sẽ là người lo lắng nhất khi con nợ của mình không còn khả năng chi trả. Và ngân hàng – “chủ nợ” lớn của nhiều “con nợ” lỗ khủng lại càng nao núng hơn khi mức lỗ của con nợ vẫn chưa hề “thuyên giảm” mà ngày một “chồng chất” thêm.

04/06/2020

Những khó khăn đẩy Bao bì Nhựa Sài Gòn đến bên bờ vực

CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (UPCoM: SPP) vừa có Công văn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do tổ chức đăng ký giao dịch bị âm vốn chủ sở hữu và đưa ra phương án khắc phục.

03/06/2020

SPP: Giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch

29/05/2020

SPP: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

25/05/2020

SPP: Ngày 29/05/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP)

25/05/2020

SPP: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP)

06/05/2020

SPP: Công văn đồng ý gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư