DNSE Detail Stock SRC

HOSE: CTCP Cao su Sao Vàng

Sản xuất lốp xe

logo

SRC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,149 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

136 tỷ

Doanh thu

1,224 tỷ

11.30%

4,861.60

0

0.04

3,302.29%

28.28%

11.81%

14.20%

30.93%

14%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Hoành Sơn

50.22%

Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam

36%

Phạm Ngọc Hà

5%

Nguyễn Tiến Ngọc

4.94%

Khác

3.84%

Tin tức & Sự kiện