Tin tức & sự kiện

15/09/2022

SRT: Thay đổi nhân sự

09/09/2022

SRT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

07/09/2022

SRT: Quyết định Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận

29/08/2022

SRT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

SRT: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

SRT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

SRT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

27/06/2022

SRT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khiên giữ chức danh Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Đức Nhân từ 24/06/2022

25/06/2022

SRT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/06/2022

SRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2022

SRT: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

15/04/2022

SRT: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

SRT: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

06/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRT của CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn - Số 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Sẽ được thông báo trên website (www.saigonrailway.com.vn) trước khi tiến hành cuộc họp theo quy định.

21/03/2022

SRT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/03/2022

SRT: Đỗ Đình Dược - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 23,300 CP

11/03/2022

SRT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/02/2022

SRT: Thay đổi nhân sự

10/02/2022

SRT: Đỗ Đình Dược - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 23,300 CP

10/02/2022

SRT: Đỗ Đình Dược - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 145,800 CP