DNSE Detail Stock SSG
SSG

SESCO

UPCOM: CTCP Vận tải biển Hải Âu

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

06/02/2023

CẬP NHẬT

06/02/2023

Tổng quan

CTCP Vận tải biển Hải Âu hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải biển trong và ngoài nước
- Thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển, giao nhận vận tải đa phương thức
- Môi giới hàng hải
- Cung ứng tàu biển
- Kinh doanh XNK...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của SESCO

Giá hiện tại

-2,027

0

0

-

-0.73

-

0

0.02%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Thị Anh Thư

Tổng giám đốc

CTCP Vận tải biển Hải Âu hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải biển trong và ngoài nước
- Thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển, giao nhận vận tải đa phương thức
- Môi giới hàng hải
- Cung ứng tàu biển
- Kinh doanh XNK...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là CT Vận tải biển Hải Âu
- Ngày 28/02/2000 được CPH thành CTCP Vận tải biển Hải Âu.

Thành viên Hội đồng quản trị

23.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của SSG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 23.0 năm)


Ban giám đốc

23.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SSG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 23.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 51.50% công ty.