DNSE Detail Stock SSM

HNX: CTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM

Sản xuất kết cấu kim loại

logo

SSM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

28.70 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

4.17 tỷ

Doanh thu

183 tỷ

3.83%

843.25

0

0.34

-31.72%

7.08%

2.77%

10.74%

58.84%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Hồ Thái Hòa

20.43%

Nguyễn Văn Tình

17.07%

Nguyễn Thành Công

16.55%

Võ Văn Tri

5.03%

Khác

40.92%

Tin tức & Sự kiện