Tin tức & sự kiện

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 STW - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 6,94 tỷ đồng.

12/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/12

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 STW - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 13,86% so với cùng kỳ, lãi 11,44 tỷ đồng.

05/09/2023

STW: Thay đổi nhân sự

05/09/2023

STW: Thay đổi nhân sự

29/08/2023

STW: Công ty cổ phần HAWACO - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 6,345,253 CP

25/08/2023

STW: Thị giá gấp 2.2 lần đầu năm, xuất hiện hai cổ đông lớn cá nhân gom 40% vốn

Sau khi CTCP HAWACO thông báo thoái 40% vốn CTCP Cấp nước Sóc Trăng (UPCoM: STW), tại đây xuất hiện 2 cổ đông lớn cá nhân mua vào đúng số cổ phần nói trên với tổng giá trị ước tính khoảng 64 tỷ đồng.

25/08/2023

STW: Thay đổi nhân sự

25/08/2023

STW: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Minh Phương

25/08/2023

STW: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nghiêm Thị Lệ Hằng

11/08/2023

STW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

09/08/2023

STW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/08/2023

HAWACO muốn thoái sạch hơn 6.3 triệu cp STW

CTCP HAWACO đăng ký bán hơn 6.3 triệu cp (tỷ lệ 40%) của CTCP Cấp nước Sóc Trăng (UPCoM: STW) từ ngày 09/08-05/09/2023.

08/08/2023

STW: Công ty cổ phần HAWACO - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 6,345,253 CP

02/08/2023

STW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

30/07/2023

STW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 STW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 55,41% so với cùng kỳ, lãi 20,35 tỷ đồng.

18/07/2023

STW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

11/07/2023

STW: Thông báo của VSD về việc điều chỉnh loại chứng khoán

30/06/2023

STW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023