Tin tức & sự kiện

27/01/2023

SZE: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

SZE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

SZE: Thay đổi nhân sự

04/01/2023

SZE: Nhận được Đơn xin từ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

30/12/2022

SZE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/11/2022

SZE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/10/2022

SZE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/09/2022

SZE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/09/2022

SZE: Lê Liên Xuân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1,190,000 CP

12/09/2022

SZE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

30/08/2022

SZE: Vợ Ủy viên HĐQT đăng ký bán gần 1.2 triệu cp

Bà Lê Liên Xuân đăng ký bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Môi trường Sonadezi (UPCoM: SZE) vì nhu cầu cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ 05-30/09/2022.

29/08/2022

SZE: Lê Liên Xuân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,190,000 CP

15/08/2022

SZE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

SZE: Công bố thông tin về việc điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước

28/07/2022

SZE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

SZE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/07/2022

SZE: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/07/2022

SZE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/07/2022

SZE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

SZE: Bổ nhiệm Bà Phạm Thùy Trang đảm nhiệm vị trí Thành viên BKS thay cho Bà Nguyễn Thị Nữ có đơn xin từ nhiệm