Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

24/08/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZG của CTCP Sonadezi Giang Điền như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối) năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, địa chỉ: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bắt đầu từ ngày 20/09/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Sổ cổ phần, CMTND/CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/08/2022

SZG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/08/2022

SZG: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ký Hợp đồng nguyên tắc cung cấp nước uống với CTCP Cấp nước Đồng Nai

17/08/2022

SZG: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ký Hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ phòng họp cho thuê tại Cao ốc Sonadezi với các Bên có liên quan

12/08/2022

SZG: Đính chính Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi cổ tức năm 2021 đợt 2 (đợt cuối)

12/08/2022

SZG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/08/2022

SZG: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng với CTCP Cấp nước Đồng Nai

18/07/2022

SZG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/06/2022

SZG: Quyết định Hội đồng quản trị về chính sách giá gia hạn Hợp đồng cho thuê văn phòng đối với Tổng công ty Sonadezi

07/06/2022

SZG: Quyết định Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/04/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZG của CTCP Sonadezi Giang Điền như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, địa chỉ: Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bắt đầu từ ngày 10/05/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Sổ cổ phần, CMTND/CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/04/2022

SZG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

SZG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/04/2022

SZG: Thay đổi nhân sự

08/04/2022

SZG: Thay đổi nhân sự

08/04/2022

SZG: Quyết định Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 đợt 1

08/04/2022

SZG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

SZG: Thay đổi người công bố thông tin

06/04/2022

SZG: Đính chính Báo cáo thường niên 2021