Tin tức & sự kiện

30/10/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 277.933 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 277.933 đồng/CP

18/10/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp, đáng chú ý VPB, PVS, TVN

10/10/2023

TA3: Thay đổi nhân sự

10/10/2023

TA3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

09/10/2023

TA3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/10/2023

TA3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

02/10/2023

TA3: Thay đổi nhân sự

21/09/2023

TA3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/09/2023

TA3: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng Vân

11/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TA3 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở công ty số 116 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến 10/10/2023

08/09/2023

TA3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

29/08/2023

TA3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

21/08/2023

TA3: Bùi Huynh Hiệp - Thành viên BKS - đã bán 10,683 CP

11/08/2023

TA3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trương Nhật Hoàng

10/08/2023

TA3: Bùi Huynh Hiệp - Thành viên BKS - đăng ký bán 10,683 CP

25/07/2023

TA3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

TA3: Thay đổi nhân sự

17/05/2023

TA3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/05/2023

TA3: Thay đổi nhân sự

05/05/2023

TA3: Thay đổi nhân sự