Tin tức & sự kiện

02/02/2023

TA9: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/02/2023

TA9: Báo cáo tài chính quý 4/2022

17/01/2023

TA9: Thay đổi nhân sự

01/11/2022

TA9: Báo cáo tài chính quý 3/2022

07/10/2022

TA9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

29/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,026.5 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TA9 của CTCP Xây lắp Thành An 96 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10,265%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.026,5 đồng), trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
          - Thời gian thực hiện: 18/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96, địa chỉ: số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 18/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân còn hiệu lực sử dụng.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/09/2022

TA9: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/09/2022

TA9: Thống báo chốt danh sách cổ đông năm 2021

19/09/2022

TA9: Công bố thông tin chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021

09/09/2022

TA9: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kháng giữ chức Phó Giám Đốc Công ty kiêm Giám Đốc chi nhánh Quảng Trị

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

05/09/2022

TA9: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

TA9: Báo cáo tài chính quý 2/2022

02/08/2022

TA9: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

TA9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

11/07/2022

TA9: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

11/07/2022

TA9: CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

16/06/2022

TA9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

13/05/2022

TA9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

09/05/2022

TA9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC