DNSE Detail Stock TBT

UPCOM: CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre

Xây dựng cầu đường

logo

TBT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

6.13 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-32.75 tỷ

Doanh thu

10.35 tỷ

0.06%

0

0

-0.49

0%

108.96%

-12.32%

11.31%

0%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đinh Ngọc Vượng

69.27%

DNTN Nhật Quang

1.81%

Khác

28.92%

Tin tức & Sự kiện