DNSE Detail Stock TDH
TDH

Nhà Thủ Đức

HOSE: CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

28/11/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

28/11/2023

Tổng quan

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh địa ốc, đầu tư phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương mại, KCN
- Kinh doanh khai thác các dịch vụ địa ốc, khu đô thị và KCN
- Đầu tư kinh doanh tài chính, chứng khoán, ngân hàng...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Nhà Thủ Đức

Giá hiện tại

-464

0

0

-

1.56

-

0

1.15%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Huy Hoàng

Tổng giám đốc

Đàm Mạnh Cường

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh địa ốc, đầu tư phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương mại, KCN
- Kinh doanh khai thác các dịch vụ địa ốc, khu đô thị và KCN
- Đầu tư kinh doanh tài chính, chứng khoán, ngân hàng...

Lịch sử phát triển:

- Năm 1990: Tiền thân là Công ty Quản lý và phát triển nhà Thủ Đức được thành lập.

- Ngày 24/11/2000: Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 15 tỷ đồng.

- Tháng 07/2005: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.

- Tháng 06/2006: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

- Thàng 07/2006: Tăng vốn điều lệ lên 170 tỷ đồng.

- Tháng 12/2006: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại HOSE.

- Tháng 01/2008: Tăng vốn điều lệ lên 230 tỷ đồng.

- Tháng 12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 252.5 tỷ đồng.

- Tháng 12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 378.75 tỷ đồng.

- Tháng 02/2013: Tăng vốn điều lệ lên 380.93 tỷ đồng.

- Tháng 12/2013: Tăng vốn điều lệ lên 381.5 tỷ đồng.

- Tháng 06/2015: Tăng vốn điều lệ lên 419.64 tỷ đồng.

- Tháng 04/2016: Tăng vốn điều lệ lên 617.3 tỷ đồng.

- Tháng 07/2016: Tăng vốn điều lệ lên 709.88 tỷ đồng.

- Ngày 12/07/2017: Tăng vốn điều lệ lên 816.34 tỷ đồng.

- Ngày 30/08/2019: Tăng vốn điều lệ lên 938.78 tỷ đồng.

- Tháng 12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1,126.52 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc

12.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TDH dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 12.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 35.72% công ty.