DNSE Detail Stock TDT
TDT

TDT

HNX: CTCP Đầu tư và Phát triển TDT

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

08/02/2023

CẬP NHẬT

08/02/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Phát triển TDT hoạt động trong lĩnh vực:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TDT

Giá hiện tại

777

0

0

-

1.03

-

0

0.07%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Chu Thuyên

Tổng giám đốc

Nguyễn Việt Thắng

CTCP Đầu tư và Phát triển TDT hoạt động trong lĩnh vực:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

Lịch sử phát triển:

- Công ty thành lập ngày 22/03/2011, vốn điều lệ ban đầu 8 tỷ đồng
- 01/12/2017 tăng vốn điều lệ thành 80.1504 tỷ đồng
- Ngày 18/07/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 15,000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

12.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TDT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 12.0 năm)


Ban giám đốc

12.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TDT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 12.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 18.33% công ty.