DNSE Detail Stock TDT
TDT

Đ.tư P.triển TDT

HNX: CTCP Đầu tư và Phát triển TDT

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

27/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

27/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Phát triển TDT hoạt động trong lĩnh vực:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Đ.tư P.triển TDT

Giá hiện tại

562

0

0

-

0.64

-

0

0.07%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Chu Thuyên

Tổng giám đốc

Nguyễn Việt Thắng

CTCP Đầu tư và Phát triển TDT hoạt động trong lĩnh vực:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

Lịch sử phát triển:

- Công ty thành lập ngày 22/03/2011, vốn điều lệ ban đầu 8 tỷ đồng.

- Tháng 05/2012: Tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng.

- Tháng 11/2013: Tăng vốn điều lệ lên 16 tỷ đồng.

- Tháng 03/2015: Tăng vốn điều lệ lên 26.4 tỷ đồng.

- Tháng 03/2016: Tăng vốn điều lệ lên 43.56 tỷ đồng.

- Tháng 08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 50.09 tỷ đồng.

- 01/12/2017: Tăng vốn điều lệ thành 80.15 tỷ đồng.

- Ngày 18/07/2018: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 15,000 đồng/cổ phiếu.

- Tháng 01/2019: Tăng vốn điều lệ lên 116.21 tỷ đồng.

- Tháng 07/2020: Tăng vốn điều lệ lên 139.46 tỷ đồng.

- Tháng 01/2022: Tăng vốn điều lệ lên 213.36 tỷ đồng.

- Tháng 10/2022: Tăng vốn điều lệ lên 238.96 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

6.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TDT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.0 năm)


Ban giám đốc

6.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TDT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 22.01% công ty.