DNSE Detail Stock TDT
TDT

TDT

HNX: CTCP Đầu tư và Phát triển TDT

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

24/09/2022

CẬP NHẬT

24/09/2022

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Phát triển TDT hoạt động trong lĩnh vực:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TDT

EPS

818

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

1.16

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

0.14%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

16/09/2022

TDT: Thay đổi nhân sự

15/09/2022

TDT: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/09/2022

TDT: CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

31/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDT của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới )
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, ông A sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Cổ đông B sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, ông B sẽ được nhận thêm (102:100)*12=12,24 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,24 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT – Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

26/08/2022

TDT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

23/08/2022

TDT: CBTT Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Chu Thuyên

Tổng giám đốc

Nguyễn Việt Thắng

CTCP Đầu tư và Phát triển TDT hoạt động trong lĩnh vực:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

Lịch sử phát triển:

- Công ty thành lập ngày 22/03/2011, vốn điều lệ ban đầu 8 tỷ đồng
- 01/12/2017 tăng vốn điều lệ thành 80.1504 tỷ đồng
- Ngày 18/07/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 15,000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

11.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TDT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.0 năm)


Ban giám đốc

11.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TDT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 18.33% công ty.