DNSE Detail Stock TGP
TGP

Truongphu Corp

UPCOM: CTCP Trường Phú

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

CTCP Trường Phú hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất kinh doanh các loại dây cáp
- Xuất nhập khẩu các loại nguyên liệu và các loại dây cáp...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Truongphu Corp

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

500

0.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

22/11/2022

TGP: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

22/11/2022

TGP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Trường Phú (số 10, BT2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) từ ngày 08/09/2022 vào các ngày làm việc trong tuần và phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản cổ đông đã đăng ký.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

24/08/2022

TGP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/08/2022

TGP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

01/07/2022

TGP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lương Hoài Nam

Tổng giám đốc

Lê Thanh Sơn

CTCP Trường Phú hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất kinh doanh các loại dây cáp
- Xuất nhập khẩu các loại nguyên liệu và các loại dây cáp...

Lịch sử phát triển:

- CTCP Trường Phú được thành lập từ tháng 08/2005
- Vốn điều lệ là: 100 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của TGP mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TGP mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 24.29% công ty.