DNSE Detail Stock THM
THM

Công ty Tứ Hải Hà Nam

UPCOM: CTCP Tứ Hải Hà Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

27/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

27/02/2024

Tổng quan

CTCP Tứ Hải Hà Nam hoạt động trong lĩnh vực:

Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Công ty Tứ Hải Hà Nam

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Tề

CTCP Tứ Hải Hà Nam hoạt động trong lĩnh vực:

Lịch sử phát triển:

Thành viên Hội đồng quản trị

5.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của THM dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.3 năm)


Ban giám đốc

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của THM có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)