Tin tức & sự kiện

27/02/2024

THT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào 08h00’ ngày 25/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, tổ 6. khu 3. phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: (Thảo luận và Biểu quyết thông qua các vấn đề)
+ Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Xem thêm tại hnx.vn

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 THT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 20,33 tỷ đồng, giảm 57,98% so với cùng kỳ.

08/12/2023

Giao dịch chứng khoán sáng 8/12: Điểm nhấn cổ phiếu thép và than

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 THT - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 40,83% so với cùng kỳ, lãi 8,02 tỷ đồng.

09/10/2023

THT: Bổ sung Danh sách và chấp thuận hợp đồng giao dịch của Công ty đối với Doanh nghiệp và Người có liên quan năm 2023

28/08/2023

THT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

21/08/2023

VN-Index hồi phục trong thế giằng co

21/08/2023

THT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

08/08/2023

THT: Thay đổi nhân sự

03/08/2023

THT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/07/2023

THT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 THT - Lợi nhuận Quý 2 gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 28,04 tỷ đồng.

26/07/2023

THT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

Ngành than lại có thêm một quý “hừng hực”

Hàng loạt ông lớn ngành than công bố lợi nhuận gấp nhiều lần cùng kỳ, nhưng cổ phiếu không còn “hừng” như trước.

20/07/2023

Thị trường "giật cục" trong ngày đáo hạn phái sinh

20/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.