DNSE Detail Stock THW
THW

TAN HOA WATER JSC

UPCOM: CTCP Cấp nước Tân Hòa

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

09/02/2023

CẬP NHẬT

09/02/2023

Tổng quan

CTCP Cấp nước Tân Hòa hoạt động trong lĩnh vực:

- Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; Cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất
- Xây dựng công trình cấp thoát nước
- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TAN HOA WATER JSC

Giá hiện tại

41

0

0

-

0.11

-

590

0.15%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

09/11/2022

THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/11/2022

THW: Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Xuân Trang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát thay thế cho Ông Vũ Khánh Trùng Dương

07/11/2022

THW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

26/10/2022

THW: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

18/10/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THW của CTCP Cấp nước Tân Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Khánh Trùng Dương (theo đề nghị của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV) kể từ ngày 05/11/2022.
+ Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025). Sau khi nhận được hồ sơ nhân sự được đề cử, ứng cử chức danh thành viên BKS, công ty sẽ công bố và gửi cổ đông theo quy định.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2022- tháng 11/2022. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo theo quy định.
          - Địa điểm thực hiện: CTCP Cấp nước Tân Hòa, số 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Quận 5, TP.HCM.

04/10/2022

THW: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Ngọc Luyến

Tổng giám đốc

CTCP Cấp nước Tân Hòa hoạt động trong lĩnh vực:

- Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; Cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất
- Xây dựng công trình cấp thoát nước
- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Lịch sử phát triển:

- Năm 2005: Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 04/10/2005 trên cơ sở tách ra từ Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân
- Năm 2010: Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa theo Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 24/08/2010
- Ngày 01/11/2010: Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa chính thức đi vào hoạt động
- Ngày 09/08/2013: UBND Tp.HCM ban hành Quyết định số 4287/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thuộc TCT Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV
- Ngày 16/09/2014: Tổ chức đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa tại SGDCK Tp.HCM
- Ngày 18/11/2014: Công ty tổ chức thành công ĐHCĐ thành lập CTCP Cấp nước Tân Hòa
- Ngày 17/12/2014: Công ty chính thức hoạt động theo mô hình CTCP với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng
- Ngày 19/03/2015: Công ty trở thành Công ty đại chúng
- Ngày 09/11/2015: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán
- Ngày 22/02/2016: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán là THW
- Ngày 01/03/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của THW trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 14,600 đồng/CP

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của THW mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của THW mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 92.76% công ty.