Tin tức & sự kiện

26/01/2024

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt đã tăng mạnh

04/12/2023

Thị trường UPCoM kém sôi động, vẫn nhiều cổ phiếu tăng hơn 50% trong tháng 11

07/10/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIE của CTCP TIE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông công ty dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của công ty
          - Thời gian thực hiện: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP TIE, 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

06/10/2023

TIE: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/10/2023

TIE: Đính chính nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/09/2023

TIE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/09/2023

TIE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/08/2023

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

15/08/2023

TIE: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu TIE trên hệ thống giao dịch UPCoM

15/08/2023

TIE: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện cảnh báo đối với cổ phiếu TIE

04/08/2023

TIE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/08/2023

TIE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/07/2023

TIE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/07/2023

Không họp cổ đông 2 năm liên tiếp, HNX duy trì hạn chế giao dịch với một loạt cổ phiếu trên UPCoM

12/07/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

12/07/2023

Mùa đại hội cổ đông thường niên chưa có… hồi kết

12/07/2023

TIE: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu TIE trên hệ thống giao dịch UPCoM

12/07/2023

TIE: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu TIE

27/06/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIE của CTCP TIE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 03/08/2023 (Thứ Năm)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

16/06/2023

TIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023