DNSE Detail Stock TIN
TIN

Công ty Tài chính Tín Việt

UPCOM: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

27/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

27/02/2024

Tổng quan

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 1 năm trở lên của các tổ chức cá nhân
- Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
- Vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước, ngoài nước và các tổ chức tài chính quốc tế
- Tiếp nhận vốn ủy thác của chính phủ, của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Công ty Tài chính Tín Việt

Giá hiện tại

275

0

0

-

0.37

-

0

0.19%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Phương

Tổng giám đốc

Hồ Minh Tâm

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 1 năm trở lên của các tổ chức cá nhân
- Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
- Vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước, ngoài nước và các tổ chức tài chính quốc tế
- Tiếp nhận vốn ủy thác của chính phủ, của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 29/05/2008: Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng được thành lập với mức vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng.
- Tháng 6/2010: Công ty tăng VĐL lên 506 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu.
- Ngày 23/04/2018: Đổi tên thành Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit).
- Ngày 01/08/2018: Chính thức trở thành công ty đại chúng.
- Ngày 19/11/2018: Tăng vốn điều lệ lên 668.9 tỷ đồng.
- Ngày 21/05/2019: Tăng vốn điều lệ lên 687.8 tỷ đồng.
- Ngày 28/12/2021: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 15,200 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của TIN mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

2.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TIN mới (nhiệm kỳ trung bình 2.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 14.59% công ty.