DNSE Detail Stock TIN
TIN

CFC

UPCOM: Công Ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

Công Ty Tài chính Cổ phần Tín Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 1 năm trở lên của các tổ chức cá nhân
- Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
- Vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước, ngoài nước và các tổ chức tài chính quốc tế
- Tiếp nhận vốn ủy thác của chính phủ, của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CFC

Giá hiện tại

997

0

0

-

0.85

-

0

-0.77%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

03/02/2023

TIN: Đính chính giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

22/01/2023

Hồi phục thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trong ba năm từ 2019 đến 2021, trái phiếu doanh nghiệp vẫn là kênh dẫn vốn trung và dài hạn lớn nhất, vượt qua nguồn vốn tín dụng ngân hàng và huy động từ thị trường cổ phiếu. Để xử lý vấn đề trái phiếu doanh nghiệp hiện nay, mấu chốt như đã nói phải là câu chuyện niềm tin. Thay vào đó, một bộ phận lớn doanh nghiệp huy động trái phiếu vẫn là làm thật, đầu tư thật, có sản phẩm thật, không phải là đổ tiền vào những thứ không mang lại giá trị hay rủi ro lớn.

11/01/2023

TIN: Ngày đăng ký cuối cùng Gửi thông báo cho cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 - Thời gian thực hiện: Theo thông báo cụ thể sau - Địa điểm thực hiện: Theo thông báo cụ

28/12/2022

TIN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

20/12/2022

TIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023

19/12/2022

TIN: Công văn của UBCKNN về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Phương

Tổng giám đốc

Hồ Minh Tâm

Công Ty Tài chính Cổ phần Tín Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 1 năm trở lên của các tổ chức cá nhân
- Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
- Vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước, ngoài nước và các tổ chức tài chính quốc tế
- Tiếp nhận vốn ủy thác của chính phủ, của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 29/05/2008: Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng được thành lập với mức vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng.
- Tháng 6/2010: Công ty tăng VĐL lên 506 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu.
- Ngày 23/04/2018: Đổi tên thành Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit).
- Ngày 01/08/2018: Chính thức trở thành công ty đại chúng.
- Ngày 19/11/2018: Tăng vốn điều lệ lên 668.9 tỷ đồng.
- Ngày 21/05/2019: Tăng vốn điều lệ lên 687.8 tỷ đồng.
- Ngày 28/12/2021: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 15,200 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị

5.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TIN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.4 năm)


Ban giám đốc

6.9 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TIN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.9 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 14.59% công ty.