DNSE Detail Stock TIX

HOSE: CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

Tập đoàn đa lĩnh vực

logo

TIX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,044 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

103 tỷ

Doanh thu

214 tỷ

100.00%

3,438.25

0

-0.14

-25.64%

12.64%

8.75%

72.47%

0%

-

8.96%

30.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)

20.05%

CTCP Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex

18%

CTCP Đầu tư và Phát triển Minh Phát

11%

Võ Nguyệt Thùy Vân

9.67%

Khác

41.28%

Tin tức & Sự kiện