DNSE Detail Stock TJC
TJC

TRANSCO

HNX: CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

31/01/2023

CẬP NHẬT

31/01/2023

Tổng quan

CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách trong và ngoài nước
- Dịch vụ đại lý: Tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, môi giới và cung ứng tàu biển
- Dịch vụ sửa chữa tàu biển
- Kinh doanh xuất nhập khẩu...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TRANSCO

Giá hiện tại

5,740

0

0

-

0.03

-

1,000

0.49%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Bảo Trung

Tổng giám đốc

CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách trong và ngoài nước
- Dịch vụ đại lý: Tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, môi giới và cung ứng tàu biển
- Dịch vụ sửa chữa tàu biển
- Kinh doanh xuất nhập khẩu...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách trực thuộc Công ty Vận tải biển III
- CTCP DV Vận tải và thương mại chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/2000 với VĐL 4 tỷ đồng

Thành viên Hội đồng quản trị

29.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TJC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 29.0 năm)


Ban giám đốc

24.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TJC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 24.8 năm)

Cổ đông lớn