DNSE Detail Stock TKU
TKU

TUNGKUANG

HNX: CTCP Công nghiệp Tung Kuang

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/01/2023

CẬP NHẬT

30/01/2023

Tổng quan

CTCP Công nghiệp Tung Kuang hoạt động trong lĩnh vực:

- SX các sản phẩm nhôm ở dạng thanh nhôm, ống nhôm, lá nhôm, lưới nhôm, dây nhôm và thực hiện các dịch vụ thiết kế, sửa chữa, lắp ráp các sản phẩm bằng nhôm
- SX các phụ kiện để phục vụ lắp đặt các sản phẩm bằng nhôm
- Các sản phẩm và phụ kiện bằng nhôm dùng trong lĩnh vực y tế, thể thao
- SX nhôm tấm và nhôm phức hợp dùng trong lĩnh vực XD, ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TUNGKUANG

Giá hiện tại

1,750

0

0

-

0.66

-

1,000

7.80%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Liu Cheng Min

Tổng giám đốc

Liu Chien Hung

CTCP Công nghiệp Tung Kuang hoạt động trong lĩnh vực:

- SX các sản phẩm nhôm ở dạng thanh nhôm, ống nhôm, lá nhôm, lưới nhôm, dây nhôm và thực hiện các dịch vụ thiết kế, sửa chữa, lắp ráp các sản phẩm bằng nhôm
- SX các phụ kiện để phục vụ lắp đặt các sản phẩm bằng nhôm
- Các sản phẩm và phụ kiện bằng nhôm dùng trong lĩnh vực y tế, thể thao
- SX nhôm tấm và nhôm phức hợp dùng trong lĩnh vực XD, ...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Công ty Công nghiệp TNHH Tung Kuang
- Tháng 12/2005, Công ty đi vào hoạt động dưới hình thức CTCP

Thành viên Hội đồng quản trị

19.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TKU dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 19.7 năm)


Ban giám đốc

20.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TKU dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 88.83% công ty.