Tin tức & sự kiện

03/02/2023

TLI: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/02/2023

TLI: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị

27/01/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLI của CTCP May Quốc tế Thắng Lợi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 2 năm 2023
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của CTCP May Quốc tế Thắng Lợi.
          - Địa điểm thực hiện: CTCP May Quốc tế Thắng Lợi, địa chỉ số 5 đường 53, phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM.

16/01/2023

TLI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/01/2023

TLI: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/12/2022

TLI: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/12/2022

TLI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/12/2022

TLI: Thông báo thay đổi người có liên quan của ông Lê Văn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị

02/12/2022

TLI: Công ty ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/11/2022

TLI: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Long An

27/10/2022

TLI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/10/2022

TLI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/10/2022

TLI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/10/2022

TLI: Bổ nhiệm Ông Văn Hoàng Hưởng đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT thay cho Ông Phạm Uyên Nguyên từ 04/10/2022

05/10/2022

TLI: Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 04/10/2022

05/10/2022

TLI: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

03/10/2022

TLI: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế thời kỳ thanh tra năm 2019 - 2020

26/09/2022

TLI: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản

22/09/2022

TLI: Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

15/09/2022

TLI: Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Thúy Nga giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay Ông Đinh Phước Tùng có đơn xin từ nhiệm