DNSE Detail Stock TMC

HNX: CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

TMC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

118 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.96 tỷ

Doanh thu

2,570 tỷ

0.57%

1,045.13

0

0.16

-40.23%

6.81%

3.61%

5.35%

0%

30%

6.67%

6.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

51.01%

Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM

14.9%

CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op

8.16%

Nguyễn Thanh Bình

1.51%

Khác

24.42%

Tin tức & Sự kiện