DNSE Detail Stock TMS
TMS

CTCP TRANSIMEX

HOSE: CTCP Transimex

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/03/2024

Tổng quan

CTCP Transimex hoạt động trong lĩnh vực:

- Đại lý giao nhận và vận chuyển hàng hóa XNK
- Dịch vụ kho ngoại quan, kho CFS, kho lạnh, kho DC
- Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa XNK trung chuyển, dịch vụ giao nhận hàng hóa, làm thủ tục hải quan
- Đại lý tàu biển và môi giới hàng hóa...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CTCP TRANSIMEX

Giá hiện tại

1,876

0

0

-

0.63

-

0

43.04%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Bùi Tuấn Ngọc

Tổng giám đốc

Lê Duy Hiệp

CTCP Transimex hoạt động trong lĩnh vực:

- Đại lý giao nhận và vận chuyển hàng hóa XNK
- Dịch vụ kho ngoại quan, kho CFS, kho lạnh, kho DC
- Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa XNK trung chuyển, dịch vụ giao nhận hàng hóa, làm thủ tục hải quan
- Đại lý tàu biển và môi giới hàng hóa...

Lịch sử phát triển:

- Năm 1983: Tiền thân là Công ty Cổ phần Kho vận Ngoại thương được thành lập.

- Ngày 26/10/1999: Chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 22 tỷ đồng.

- Ngày 04/08/2000: Cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên sàn HOSE.

- Tháng 06/2004: Tăng vốn điều lệ lên 33 tỷ đồng.

- Tháng 09/2005: Tăng vốn điều lệ lên 42.9 tỷ đồng.

- Tháng 08/2007: Tăng vốn điều lệ lên 63.48 tỷ đồng.

- Tháng 12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.

- Tháng 07/2009: Tăng vốn điều lệ lên 101.02 tỷ đồng.

- Tháng 10/2009: Tăng vốn điều lệ lên 132.02 tỷ đồng.

- Tháng 01/2010: Tăng vốn điều lệ lên 165.15 tỷ đồng.

- Tháng 07/2011: Tăng vốn điều lệ lên 182.75 tỷ đồng.

- Tháng 07/2012: Tăng vốn điều lệ lên 230.74 tỷ đồng.

- Ngày 10/04/2013: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Transimex-Saigon.

- Tháng 02/2015: Tăng vốn điều lệ lên 237.66 tỷ đồng.

- Tháng 04/2016: Tăng vốn điều lệ lên 266.1 tỷ đồng.

- Ngày 12/05/2016: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Transimex.

- Tháng 12/2016: Tăng vốn điều lệ lên 312.65 tỷ đồng.

- Tháng 04/2017: Tăng vốn điều lệ lên 345.64 tỷ đồng.

- Ngày 21/01/2019: Tăng vốn điều lệ lên 475.2 tỷ đồng.

- Tháng 01/2020: Tăng vốn điều lệ lên 548.8 tỷ đồng.

- Tháng 12/2020: Tăng vốn điều lệ lên 708.22 tỷ đồng.

- Ngày 13/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 814.42 tỷ đồng.

- Tháng 05/2022: Tăng vốn điều lệ lên 1,058.71 tỷ đồng.

- Tháng 02/2023: Tăng vốn điều lệ lên 1,217.49 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

5.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TMS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.1 năm)


Ban giám đốc

5.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TMS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 9 cổ đông lớn sở hữu 96.03% công ty.