Tin tức & sự kiện

30/08/2022

TNA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

28/07/2022

TNA: Giải trình chênh lệch LNST BCTC Cty mẹ quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

27/07/2022

TNA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

06/07/2022

TNA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

31/05/2022

TNA: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

19/05/2022

TNA: Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

16/05/2022

TNA: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư vào dự án 20. 24 ha tại Phường 12 Vũng Tàu

14/05/2022

TNA: Nghị quyết HĐQT về việc mua trái phiếu

09/05/2022

TNA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

09/05/2022

ĐHĐCĐ Thiên Nam Group: Vượt bão trên nền tảng bền vững, mục tiêu lãi năm 2022 gấp 6 lần năm trước

Ngày 07/05/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA) được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với nội dung xoay quanh kế hoạch lãi trước thuế gấp 6 lần năm trước.

29/04/2022

TNA: Giải trình chênh lệch LNST HN quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/04/2022

TNA: Báo cáo thường niên năm 2021

01/04/2022

TNA: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

31/03/2022

TNA: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN năm 2021 trước và sau kiểm toán

30/03/2022

TNA: Giải trình BCTC HN kiểm toán năm 2021

30/03/2022

TNA: Giải trình BCTC riêng kiểm toán năm 2021

30/03/2022

TNA: Giải trình BCTC riêng sau kiểm toán năm 2021

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã CK: TNA) như sau:

11/03/2022

TNA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/03/2022

TNA: Đính chính báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Phạm Thị Phương Vũ