DNSE Detail Stock TNB

UPCOM: CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Sản xuất và chế biến thép

logo

TNB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

227 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.52 tỷ

Doanh thu

1,326 tỷ

0.50%

-104.86

0

0.52

-74.08%

0%

0%

3.88%

118.77%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

69.07%

Nguyễn Thúy Ly

14.13%

CTCP Kim khí TP HCM

10%

Khác

6.80%

Tin tức & Sự kiện