Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 TNC - Lợi nhuận tăng 29,26% trong 2022.

16/01/2023

TNC: Giải trình KQKD quý 04.2022

06/01/2023

TNC: Nghị quyết HĐQT số 01/2023 ngày 06/01/2023

21/12/2022

TNC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Trung Đức

14/12/2022

TNC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn CTCP Khu công nghiệp Hố Nai

09/12/2022

TNC: CBTT Công văn UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa

09/12/2022

TNC: Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 09/12/2022

05/12/2022

TNC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Dương Thị Kiều Anh

01/12/2022

TNC: Thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu

04/11/2022

TNC: Giải trình số liệu BCTC năm 2021 của công ty đã kiểm toán thay đổi sau khi KTNN kiểm toán

31/10/2022

Thị trường hạ nhiệt, doanh nghiệp cao su giảm lãi

Trong bối cảnh thị trường cao su thiên nhiên vẫn trên đà lao dốc, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất cao su trên sàn trong quý 3 đã ghi nhận mức sụt giảm đáng kể.

19/10/2022

TNC: Giải trình thay đổi LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/10/2022

TNC: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

06/10/2022

TNC: Bổ nhiệm Ông Trần Hữu Trí giữ chức vụ Kế toán trưởng

04/10/2022

TNC: Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 04/10/2022

09/09/2022

TNC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư và TM Thiên Hải

30/08/2022

TNC: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

11/08/2022

TNC: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

11/08/2022

TNC: Giải trình chênh lệch BCTC bán niên năm 2022 trước và sau soát xét

11/08/2022

TNC: BCTC 6 tháng đầu năm 2022