DNSE Detail Stock TNC

HOSE: CTCP Cao su Thống Nhất

Nuôi trồng và chế biến cao su

logo

TNC

Tin tức

Một doanh nghiệp ngành cao su báo lãi lớn 127 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với cùng kỳ

TNC

0.00%

DRC

+3.80%

+1

5 ngày trước

Một doanh nghiệp ngành cao su báo lãi lớn 127 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với cùng kỳ

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/07

TNC

0.00%

EMG

0.00%

+7

8 ngày trước

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/07

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/7

TNC

0.00%

TMS

+2.78%

+8

10 ngày trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/7

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/7

TNC

-6.89%

CMG

-0.62%

+4

15 ngày trước

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/7

TNC

-6.89%

NAB

+0.31%

+7

17 ngày trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/7

TNC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024

TNC

-5.96%

21/06/2024

VN-Index nhúng đỏ cuối phiên, thị trường vẫn có gần 110 'cây nến tím'

TNC

-5.96%

VN30F2407

+38

21/06/2024

VN-Index nhúng đỏ cuối phiên, thị trường vẫn có gần 110 'cây nến tím'

TNC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Trung Đức

TNC

0.00%

17/06/2024

TNC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CT TNHH Công nghệ Nano Hợp nhất APA

TNC

0.00%

17/06/2024

TNC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Trung Đức

TNC

0.00%

17/06/2024

TNC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CT TNHH Công nghệ Nano Hợp nhất APA

TNC

0.00%

17/06/2024

TNC: CBTT Nghị quyết HĐQT ngày 14/06/2024

TNC

-0.33%

17/06/2024

TNC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Anh Sơn

TNC

-5.95%

11/06/2024

TNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

TNC

-5.95%

07/06/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/5

TNC

0.00%

ACB

0.00%

+12

23/05/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/5

TNC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Lê Trung Đức

TNC

0.00%

23/05/2024

TNC: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

TNC

0.00%

16/05/2024

TNC: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

TNC

0.00%

16/05/2024

TNC: Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 16/05/2024

TNC

0.00%

16/05/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

TNC

-7.00%

15/05/2024