Tin tức & sự kiện

30/01/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT (mã CK: TNT) như sau:

28/01/2023

BCTC 4/2022 TNT - Lợi nhuận giảm 76,69% trong năm 2022.

18/01/2023

TNT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

13/01/2023

TNT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

13/01/2023

TNT: Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

10/01/2023

TNT: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

27/12/2022

TNT: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ công ty

26/12/2022

TNT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lưu Quang Minh

14/12/2022

TNT: Thông báo quyết định của Chi Cục thuế Quận Thanh Xuân về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế

14/12/2022

Giao dịch bổ sung - 25,500,000 CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT (mã CK: TNT) như sau:


04/11/2022

TNT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lưu Quang Minh

26/10/2022

TNT: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

26/10/2022

TNT: BCTC quý 3 năm 2022

04/10/2022

TNT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lưu Quang Minh

15/08/2022

TNT: BCTC quý 2 năm 2022

15/08/2022

TNT: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

TNT: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

TNT: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

09/08/2022

TNT: Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT thành lập văn phòng đại diện

05/08/2022

TNT: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quản lý vốn và khai thác tài sản Thời Cơ Việt Nam