Tin tức & sự kiện

09/08/2022

TNT: Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT thành lập văn phòng đại diện

06/08/2022

TNT: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quản lý vốn và khai thác tài sản Thời Cơ Việt Nam

05/08/2022

TNT: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại TP.HCM và công văn giải trình chậm CBTT

04/08/2022

TNT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa TNT với CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời Cơ Việt Nam

03/08/2022

TNT: Thông báo thay đổi nhân sự miễn nhiệm Phó TGĐ

29/07/2022

TNT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty có liên quan đến người nội bộ

28/07/2022

TNT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

TNT: Thông báo bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện tại TP.HCM đối với Ông Nguyễn Xuân Huấn

15/07/2022

TNT: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty con

09/07/2022

TNT: Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022

09/07/2022

TNT: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

30/06/2022

TNT: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và ký kết hợp đồng kiểm toán

22/06/2022

TNT: Giải trình giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

22/06/2022

TNT: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

20/06/2022

TNT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

27/05/2022

TNT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/05/2022

TNT: Thông báo CTCP Boskalis Việt Nam không cón là công ty con và không liên quan đến TNT

24/05/2022

Sếp Phó TNT gom thành công 1 triệu cp

Ông Nguyễn Bá Huấn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của CTCP Tập đoàn TNT (HOSE: TNT) vừa mua 1 triệu cp, thời gian đăng ký từ ngày 09-25/05.

23/05/2022

TNT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Bá Huấn