Tin tức & sự kiện

31/01/2023

TNW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 TNW - Lợi nhuận giảm 34,89% trong năm 2022.

23/11/2022

TNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/11/2022

TNW: Thay đổi nhân sự

21/11/2022

TNW: CBTT nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của Ông Nông Quốc Bình

21/11/2022

TNW: Quyết định phê duyệt phương án giá nước sạch và giá bán nước sạch sinh hoạt

09/11/2022

TNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái toàn bộ 100% vốn góp tại CTCP Doinco Việt Nam

20/10/2022

TNW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/10/2022

TNW: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

29/09/2022

TNW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

28/09/2022

TNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/09/2022

TNW: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

21/09/2022

TNW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/08/2022

TNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

TNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

TNW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

TNW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

TNW: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

04/07/2022

TNW: Công bố thông tin việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/07/2022

TNW: Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập nhà máy nước Nam Hồ Núi Cốc