DNSE Detail Stock TOW
TOW

Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn

UPCOM: CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

03/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

03/03/2024

Tổng quan

CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn

Giá hiện tại

1,938

0

0

-

0

-

0

10.10%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

26/07/2023

TOW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2023

TOW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

23/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOW của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Thực hiện chi trả cổ tức qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông hoặc chi trả trực tiếp tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 19/09/2023 và xuất trình căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/05/2023

TOW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/05/2023

TOW sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 17%

CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn (UPCoM: TOW) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05/2023.

28/04/2023

TOW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hữu Lộc

CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.

Lịch sử phát triển:

- Thành lập trên cơ sở hợp nhất CTCP Cấp nước Trà Nóc và CTCP Cấp nước Ô Môn ngày 23/04/2015
- Ngày 25/01/2019, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 12,000 đồng/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TOW có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.7 năm)


Ban giám đốc

4.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TOW có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 78.98% công ty.